- ارتباطات سلامت - http://www.ertebatatesalamat.ir -

نقش فعالیت‌های روابط عمومی در انتخاب بیمارستان             

فعالیت‌های روابط [1] عمومی برای همه سازمان‌ها می‌توانند اثر مهمی بر تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در هنگام خرید کالا یا خدمات داشته باشند. این مطالعه به بررسی اثراتی می‌پردازد که فعالیت‌های روابط عمومی می‌توانند بر تصمیم‌گیری مصرف‌کننده و انتخاب او داشته باشند.

برای بررسی این موضوع یک پرسشنامه در دانشگاه و بیمارستان‌های خصوصی در آنکارا پایتخت ترکیه به ۹۷۱ بیمار داده شد.

نتایج مطالعه نشان می‌دهند که فعالیت‌های روابط عمومی یک عامل بسیار مهم در تعیین انتخاب بیمارستان برای مصرف‌کننده بودند.

اکثریت پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که رفتارها و نگرش‌های کارکنان به‌عنوان فعالیت‌های روابط عمومی به شهرت بیمارستان در میان مردم و حمایت از متغیرهای اولیه در انتخاب بیمارستان [2] کمک می‌کنند. مدیران بیمارستان‌ها می‌توانند از این یافته‌ها برای درک بیشتر بیماران و انتخاب آگاهانه مربوط به استفاده از یک بیمارستان و به‌منظور توسعه و [3] یا بهبود فعالیت‌های روابط عمومی استفاده کنند.